Armert betong struktur bygget etter jordskjelv forskrifter
Gipsede vegger
Hul betongmurstein på 35 cm tykkelse
Vennligst merk: Alle spesifiserte detaljer er underlagt den formelle kontrakten som kan inngås mellom Qualitas og kjøper. Disse spesifikasjonene er veiledende og kan endres uten forvarsel på grunn av tekniske nødvendigheter under bygging aller endring av forskrifter

spot preislistespot pdf broshurespot visningstur