Omgivelser


Q Garden ligger komfortabelt til i umiddelbar nærhet av Side by. Det er gangavstand til restauranter og til den langgrunne og finkornede stranden, og ikke minst til den pulserende gamlebyen i Side. Q Garden har en skjermet beliggenhet i en dal omgitt av grøntareal, med et nabolag som er preget av strenge restriksjoner på nybygg.

spot preislistespot pdf broshurespot visningstur