Om

Qualitas er en eiendomsutvikler etablert med det formål å tilby sine kunder en unik arkitektonisk designet feriebolig, med høy kvalitet i utførelse, til en pris som oppleves som attraktiv. Qualitas har som målsetting å skape innovative boligkonsepter som holder så høy standard at kun det beste og nyeste i europeisk sammenheng er sammenliknbart.

Qualitas betyr kvalitet på latin, og kvalitet er det grunnleggende aspekt i vår virksomhet. Vår målsetting er å levere høy kvalitet i vår service, i vår design og i vår gjennomføring. Vi ser på kunden som en livslang og viktig relasjon - en som fortjener høy kvalitet og avkastning på sin investering.

Kvalitet i gjennomføring er avgjørende for at kundene skal få et like godt utført produkt som det arkitektene forespeiler. Qualitas nyter i denne sammenheng en stor fordel av å være søsterselskap til BOTAM Construction, ett av områdets mest anerkjente entreprenører. Botam gjennomfører til daglig komplekse byggoppdrag innenfor hotellbransjen så vel som innenfor infrastruktur og byggeoppdrag for det offentlige.
www.botam.com.tr

Hvorfor Qualitas ?

• Qualtias er en boligutvikler med røtter innenfor gjennomføring av komplekse tekniske bygningsprosjekter. Derfor kan vi garantere en høyere bygningsmessig gjennomføring enn noen andre i området.

• Vår lokale tilstedeværelse innebærer at vi kjenner til alle tilgjengelige tomter, og vi investerer kun i lokasjoner som vi vet er attraktive og som støtter opp under vår målsetting om langsiktig verdistigning for våre kunder.

• Qualitas består av den nye generasjon tyrkiske eiendomsutviklere som legger grunnleggende vekt på det beste innen internasjonal design, kvalitet på gjennomføring, og bruk av spesialister innen hvert fagfelt.

• Kvalitet er det bærende aspekt innen alle våre aktiviteter, enten det er service, arkitektonisk design, byggematerialer eller håndverksmessig gjennomføring.

• Qualitas har et strategisk samarbeid med Home Club, en organisasjon som tilbyr kunder av Qualitas en hel rekke tjenester relatert til eierskap og bruk av din Qualitas-bolig.

spot preislistespot pdf broshurespot visningstur